Kolortek (Jiangsu) Co., Ltd. - Mica Pearls Pigments, Color Shifting Pigments
logo
Kolortek (Jiangsu) Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Mica Pigment Powder, Sắc Tố Ngọc Trai, Lớp Mỹ Phẩm Bột Màu, Sơn Xe Sắc Tố, Kim Loại Sàn Epoxy Sắc Tố
Centralized Procurement Available